Boekingsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor boekingen van tours en reizen op maat.

De website verrassendthailand.nl is onderdeel van reisbureau Verrassend Vietnam

Het woord ‘’Aanbieder’ refereert aan:

Verrassend Vietnam
Theodora Versteeghstraat 20
2642DL Pijnacker
Nederland
KVK: 69851956

1: Betalingsvoorwaarden

Voor online boekingen via de website of email alsmede telefonische boekingen dient de klant een borgsom van 25% van de tourprijs te voldoen. Voor de borgsom geldt dat hier geen terugbetaling voor mogelijk is. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Indien de klant niet voldoet aan deze betalingsvoorwaarden behoudt de aanbieder het recht om de boeking te annuleren.

Per boeking wordt €27,50 aan reserveringskosten in rekening gebracht. 

2: Annuleringsvoorwaarden

A: Annulering door de aanbieder

In het geval de klant het verschuldigde bedrag niet betaald op de overeengekomen datum behoudt de aanbieder het recht de boeking te annuleren.

B: Annulering door de klant

Indien de klant de boeking wenst te annuleren worden de volgende kosten in rekening gebracht.

  • >30 dagen voor vertrek: borgsom, 25% van de tourprijs
  • 30-8 dagen voor vertrek: 30% van de tourprijs
  • 7-3 dagen voor vertrek: 50% van de tourprijs
  • 48 uur en no-show: 100% van de tourprijs

Sommige hotels of cruise aanbieders hebben andere annuleringsvoorwaarden dan de aanbieder. De aanbieder behoudt het recht de annuleringskosten hierop aan te passen.

C: Ongebruikte diensten

Het is niet mogelijk om restitutie te verlenen voor niet gebruikte diensten als maaltijden, accommodatie of activiteiten zoals aangegeven in de touromschrijving.

D: In het geval de klant besluit tijdens plaats vinding van de tour deze wenst te verlaten is terugbetaling niet mogelijk.

3: Geldige reisdocumenten

De klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van alle vereiste reisdocumenten zoals een visum en een geldig paspoort. Indien de klant de reis niet kan maken wegens het ontbreken van deze reisdocumenten zijn de kosten daarvan voor zijn/haar rekening.

4: Overmacht

In het geval van overmacht behoudt de aanbieder het recht om wijzigingen in de tour aan te brengen of deze te annuleren.

Overmacht betekent in dit geval: Oorlog, sociale onrust, natuurrampen, vertragingen, brand of andere schade aan voertuigen, faillissement van vervoerders en service aanbieders verbonden aan de tour.

5: Speciale verzoeken

De klant dient de aanbieder op de hoogte te stellen van speciale verzoeken ( bv. Begane vloer accommodatie, aangepaste maaltijden etc. ) op het moment van de reservering. De aanbieder zal deze verzoeken in behandeling nemen maar kan geen garanties bieden.  

6: Aansprakelijkheid en verzekeringen

De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen, extra uitgaven die het gevolg zijn van vertragingen, ongelukken, natuurgeweld of politieke onrust.

De klant is verantwoordelijk voor het hebben van een reisverzekering. Het is d verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de inhoud van de polis.

7: Klachten tijdens de tour

Indien de klant een klacht heeft over de uitvoering van een tour dan dient hij/zij de aanbieder op de hoogte te stellen op het moment dat de klacht zich voordoet zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Als een tekortkoming niet ter plaatse kan worden opgelost dan heeft de klant de mogelijkheid deze schriftelijk in te dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van de tour.

Klachten welke ter plaatse niet zijn gemeld kunnen na afloop van de tour niet in behandeling genomen worden. 

8: Garantieregeling

Verrassend Vietnam en haar websites verrassendthailand.nl en verrassendcambodja.nl is aangesloten bij het garantiefonds voor gespecialiseerde tour operators (GGTO) onder lindmaatschap nummer 1563.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van €9 per reiziger in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

meer informatie over het garantiefonds leest u hier: https://www.stichting-ggto.nl/html/Watbiedenwij.asp